ДСТУ 7210:2011
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ МІЦНІ ІЗ ВИНОГРАДНИХ СПИРТІВ

 
 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2012
Київ

НАПИТКИ КРЕПКИЕ ИЗ ВИНОГРАДНЫХ СПИРТОВ. Технические условия.

STRONG DRINKS FROM VINE ETHANOLS. Specifications.

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.
Цей стандарт поширюється на напої міцні (далі за текстом - напої), виготовлені зі спиртів етилових виноградних (крім спирту-сирцю) доведенням їх до кондицій пом’якшеною водою з додаванням (або без) добавок із харчової та рослинної сировини і призначені для реалізування в торговельній мережі.
Вимоги щодо якості продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладено у 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 та розділах 6, 7, 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови
ДСТУ 2110-92 (ГОСТ 7183-93) Пінозмішувачі. Технічні умови
ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93) Генератори піни середньої кратності. Технічні умови
ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення
ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення
ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-91) Сіль кухонна. Загальні технічні умови
ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови
ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови
ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови
ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови
ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови
ДСТУ 6039:2008 Вина, коньяки України, напої. Методи визначання повноти наливу у спожиткову тару
ДСТУ 6040:2008 Продукція виноробна. Правила приймання та методи відбирання проб
ДСТУ 6041:2008 Спирти етилові із виноградної сировини. Технічні умови
ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги
ДСТУ Б-А.3.2:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.2-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри
ДСТУ ГОСТ 13191:2009 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодовоягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)
ДСТУ ГОСТ 13192:2009 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки. Метод визначання цукрів)
ДСТУ ГОСТ 13194:2011 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта (Коньяки й коньячні спирти. Метод визначання метилового спирту)
ДСТУ ГОСТ 14252:2009 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)
ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовувань)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. Технічні умови)
ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)
ГОСТ 4453-74 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия (Вугілля активне освітлювальне деревне порошкоподібне. Технічні умови)
ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)
ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленный. Технические условия (Вугілля активне деревне дроблене. Технічні умови)
ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия (Гліцерин дистильований. Технічні умови)
ГОСТ 6948-81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия (Піноутворювач ПУ-1. Технічні умови)
ГОСТ 6968-76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия (Кислота оцтова лісохімічна. Технічні умови)
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)
ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів й харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)
ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові і ягідні. Технічні умови)
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейка на паперовій основі. Технічні умови)
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)
ГОСТ 20490-75 Калий марганцовокислый. Технические условия (Калій марганцевокислий. Технічні умови)
ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок із харчовими рідинами, що постачають на експорт. Технічні умови)
ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри й розміри)
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізування для визначення вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.
У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164 та чинним законодавством [1], [2].
Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:
3.1 горілка виноградна
Алкогольний напій безбарвний з об’ємною часткою етилового спирту від 37,5 % до 56 % і масовою концентрацією цукрів до 15 г/дм³, виготовлений спеціальним оброблянням водно-спиртової суміші зі спиртів етилових виноградних та питної води з внесенням інгредієнтів або без них
3.2 напій міцний виноградний
Алкогольний напій безбарвний або забарвлений з об’ємною часткою етилового спирту від 21 % до 45 % і масовою концентрацією загального екстракту від 5 г/дм³ до 165 г/дм³, зокрема цукрів від 3 г/дм³ до 160 г/дм³, виготовлений на основі спиртів етилових виноградних із додаванням питної води, напівфабрикатів та інгредієнтів із харчової та рослинної сировини
3.3 бальзам виноградний
Алкогольний ароматичний напій з об’ємною часткою етилового спирту від 25 % до 45 % і масовою концентрацією загального екстракту від 75 г/дм³ до 310 г/дм³, зокрема цукрів від 70 г/дм³ до 300 г/дм³, темно-бурштинового, коричневого чи темно-червоного кольору з тонізувальними властивостями, виготовлений на основі спиртів етилових виноградних із додаванням напівфабрикатів і екстрактів із харчової та рослинної сировини, питної води та, у разі потреби, колеру;
3.4 лікер виноградний
Солодкий алкогольний напій безбарвний або забарвлений з об’ємною часткою етилового спирту від 25 % до 40 % і масовою концентрацією загального екстракту від 205 г/дм³ до 355 г/дм³, зокрема цукрів від 200 г/дм³ до 350 г/дм³, виготовлений на основі спиртів етилових виноградних, питної води, цукрового сиропу чи інших цукровмісних матеріалів, із додаванням інгредієнтів або без них.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ.
4.1 Залежно від способів виробництва і внесених добавок напої поділяють на:
- горілки виноградні;
- напої міцні виноградні;
- лікери виноградні;
- бальзами виноградні.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.
Напої виготовляють згідно з вимогами цього стандарту за технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.
Напої для експорту виробляють за цим стандартом або згідно з законодавством країни-імпортера чи умовами контракту.
5.1 Основні показники та характеристики
5.1.1 За органолептичними показниками напої повинні відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1 - Органолептичні показники напоїв

Назва показника Характеристика Метод контролювання
Прозорість Прозорі, без сторонніх включень Відповідно до 11.3
Колір
Горілки виноградні

Безбарвні

Відповідно до 11.3
Напої міцні виноградні Безбарвні або забарвлені  
Лікери виноградні Безбарвні або забарвлені  
Бальзами виноградні Темно-бурштиновий, коричневий чи темно-червоний  
Смак і аромат Характерні для напоїв конкретних найменувань, без сторонніх тонів Відповідно до 11.3
Примітка. У разі закупорювання пляшок корковими пробками дозволені одиничні вкраплення коркової крихти.
5.1.2 За фізико-хімічними показниками напої повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 - Фізико-хімічні показники напоїв
Група виробів Об'ємна частка етилового спирту, % Масові концентрації
загального екстракту, г/дм³ цукрів, у перерахунку на інвертний, г/дм³ титрованих кислот, у перерахунку на винну кислоту, г/дм³
Згідно з ДСТУ ГОСТ 13191 Згідно з ГОСТ 14251 Згідно з ДСТУ ГОСТ 13192 Згідно з ДСТУ ГОСТ 14252
Горілки виноградні 37,5-56 0-15 0-15 -
Напої міцні виноградні 21-45 5-165 3-160 Не більше 7
Лікери виноградні 25-40 205-355 200-350 Не більше 7
Бальзами виноградні 25-45 75-310 70-300 2-10
5.1.3 Масова концентрація метилового спирту у напоях всіх груп не повинна перевищувати 1,0 г/дм³, сивушні масла, альдегіди та ефіри не повинні перевищувати норм, установлених для застосовуваної сировини.
5.1.4 Допустимі відхили напоїв у пляшках за фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3 - Відхили від норм за фізико-хімічними показниками для напоїв у пляшках
Назва показника Значення
горілки виноградні напої виноградні лікери виноградні бальзами виноградні
Об’ємна частка етилового спирту, % ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5
Масова концентрація загального екстракту, г/дм³ ± 2,0 ± 6,0 ± 8,0 ± 5,0
Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інвертний, г/дм³ ± 1,0 ± 3,0 ± 10,0 ± 5,0
Масова концентрація кислот, у перерахунку на винну кислоту г/дм³ - ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1
Примітка. Допустимі відхили не поширюються на напої, в яких масова концентрація цукрів за технологічними інструкціями зазначена 2,0-3,0 г/дм³.
5.1.5 Вміст токсичних елементів у напоях не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених МБТ № 5061 [3] та наведених у таблиці 4.

Таблиця 4 - Допустимі рівні вмісту токсичних елементів у напоях
Назва показника Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж Метод контролювання
Токсичні елементи:
Ртуть


0,005


Згідно з ГОСТ 26927
Мідь 5,0 Згідно з ГОСТ 26931 або ГОСТ 30178
Свинець 0,3 Згідно з ГОСТ 26932 або ГОСТ 30178
Кадмій 0,03 Згідно з ГОСТ 26933 або ГОСТ 30178
Цинк 10,0 Згідно з ГОСТ 26934 або ГОСТ 30178
Залізо 15,0 Згідно з ГОСТ 13195 або ГОСТ 26928, або ГОСТ 30178
Миш'як 0,2 Згідно з ГОСТ 26930
5.1.6 Вміст радіонуклідів у напоях не повинен перевищувати допустимих рівнів згідно з ГН 6.6.1.1-130 [4], зазначених у таблиці 5.

Таблиця 5 - Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у напоях
Показник Допустимі рівні, Бк/кг, не більше ніж Метод контролювання
137Cs 50 Відповідно до 11.6
90Sr 30 Відповідно до 11.6

5.2 Вимоги до сировини і матеріалів
5.2.1 Для виготовлення напоїв використовують таку сировину і матеріали:
- спирт етиловий ректифікований виноградний - згідно з ДСТУ 6041;
- інші спирти етилові виноградні, дозволені законодавством України - згідно з чинними нормативними документами;
- плоди та ягоди сушені, сировину рослинну сушену: кору, насіння, шкурки цитрусових плодів, коріння, кореневища, квітки, плоди, трави, бруньки рослин згідно з чинними нормативними документами - відповідно до додатка Б, та іншу, дозволену до застосування центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
- спирти ароматні, настої спиртовані, одержані з харчової та рослинної сировини - згідно з чинними нормативними документами;
- ефірні олії, ароматичні добавки, харчові барвники - згідно з чинними нормативними документами, дозволені до використовування центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
- екстракти плодові та ягідні - згідно з ГОСТ 18078;
- цукор - згідно з ДСТУ 4623/ГОСТ 31361;
- виноматеріали виноградні - згідно з чинними нормативними документами;
- мед натуральний - згідно з ДСТУ 4497;
- воду питну - згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [5] з жорсткістю не більше ніж 0,36 моль/м³ для пом’якшеної води і до 1 моль/м³ для природної непом’якшеної води;
- кислоту лимонну моногідрат харчову - згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
- сіль кухонну харчову - згідно з ДсТу 3583 (ГОСТ 13830);
- вугілля активне освітлювальне деревне - згідно з ГОСТ 4453;
- вугілля активне деревне дроблене - згідно з ГОСТ 6217;
- кислоту оцтову лісохімічну - згідно з ГОСТ 6968;
- калій марганцевокислий - згідно з ГОСТ 20490;
- натрій двовуглекислий - згідно з ГОСТ 2156;
- гліцерин дистильований - згідно з ГОСТ 6824;
- кислоту соляну - згідно з ГОСТ 3118;
- крохмаль картопляний - згідно з ДСТУ 4286;
- інші сорбційні матеріали, дозволені для обробляння води та водно-спиртових сумішей центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
- желатин харчовий - згідно з ГОСТ 11293;
- картон фільтрувальний - згідно з ГОСТ 12290.
Дозволено використовувати інші допоміжні матеріали згідно з РД-01 [6], а також дозволені до застосування центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ.
6.1 Згідно з ГОСТ 12.1.007 напої належать до IV класу небезпечних речовин. Технологічні процеси виробництва забезпечуються згідно з ГОСТ 12.3.002.
6.2 Пожежна безпека - згідно з ГОСТ 12.1.004.
6.3 Повітря робочої зони - згідно з ГОСТ 12.1.005, гранично-допустимі концентрації (ГДК) парів спирту у повітрі робочої зони виробничих приміщень - 1000 мг/м³.
6.4 Категорія і група вибухонебезпечної суміші спирту з повітрям ПА-Т2 - згідно з ГОСТ 12.1.011.
6.5 Під час виробляння напоїв необхідно дотримуватися правил, установлених для робіт із вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.
6.6 Індивідуальні засоби захисту - згідно з чинними нормативними документами.
6.7 Виробничі приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно з ДСТУ БА.3.2-12 і СНиП 2.04.05 [7], забезпечені водопостачанням і очисними спорудами.
6.8 Електрообладнання повинно бути у вибухобезпечному виконанні згідно з ДСТУ 7113.
6.9 Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБ згідно з ДСН 3.3.6.037 [8] і ГОСТ 12.1.003.
6.10 Рівень шуму на робочих місцях контролюють згідно з ГОСТ 12.1.050.
6.11 Мікроклімат виробничих приміщень - згідно з ДСН 3.3.6.042 [9].
6.12 Резервуари, технологічне обладнання, трубопроводи, зливально-наливальні пристрої, які пов’язані з прийманням, зберіганням, переміщуванням напоїв, повинні бути захищені від статичної електрики згідно з ДНАОП 0.00-1.29 [10] і ГОСТ 12.2.003.
6.13 Освітлення - згідно з ДБН В.2.5-28 [11].
6.14 Засоби гасіння пожежі: вода - згідно з чинними нормативними документами, хімічна повітряно-механічна піна, яка створюється та розбризкується за допомогою обладнання - згідно з ДСТУ 2110 (ГОСТ 7183), ДСТУ 2113 (ГОСТ 12962), ГОСТ 6948, скраплений діоксид вуглецю - згідно з ДСТУ 4817.

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ.
7.1 Стічні води - згідно з СанПиН 4630 [12].
7.2 Контроль за викидом гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу - згідно з ГОСТ 17.2.3.01, ДСП 201 [13] і методами... [14].
7.3 Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами забезпечують згідно з СанПиН 42-128-4690 [15].

8 МАРКУВАННЯ.
8.1 Пляшки з напоями оформлюють етикеткою, етикеткою та кольєреткою або комбінованою етикеткою з кольєреткою згідно з чинними нормативними документами. Етикетку можна доповнювати також контретикеткою, додатковою етикеткою, художньо оформленими стрічками, поясками, ярликами.
8.2 Напої маркують згідно з [1], [2] так:
8.2.1 На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) напоїв, які реалізують через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мову вказують:
- назву держави;
- назву виробника та його юридичну адресу, телефон та місце виробництва;
- знак для товарів і послуг;
- назву напою;
- місткість посуду (л або дм³), із зазначенням гранично-допустимих відхилів;
- вміст спирту (% об.);
- вміст цукру (% мас.);
- позначення цього стандарту;
- наявність ароматизаторів, барвників (у разі їх використовування);
- штриховий код. Допустиме нанесення штрихового коду на контретикетку або пляшку (інший посуд);
- дату виготовлення (розливу) продукції, код підприємства та номер ліцензії на виробництво, які повинні бути зазначені на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду). Дозволено вказувати дату виготовлення на ковпачках або безпосередньо на спожиткові тарі (пляшках) у місцях, зручних для прочитання, використовуючи принтери або інші технічні пристрої та засоби.
8.2.2 На етикетці або контретикетці або додатковій етикетці також вказують:
- калорійність та поживну цінність;
- склад напою у порядку переваги складників;
- застороги щодо споживання;
- гарантійний термін та умови зберігання, а також інформацію щодо придатності: «Продукція придатна для подальшого зберігання та реалізування, якщо в ній після закінчення гарантійного терміну не з’явилося помутніння та видимий осад»;
- номер партії виробництва.
8.3 На контретикетках, додаткових етикетках, кольєретках, стрічках, поясках і ярликах наводять додаткову інформацію про продукцію.
8.4 На кожній пляшці напоїв, в яких використано добавки із рослинної та харчової сировини на контретикетці або додатковій етикетці наводять дані про основний склад компонентів напою та рекомендації щодо його вживання, погоджені з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
8.5 Напої, призначені для експорту, маркують згідно з вимогами відповідної угоди на експорт.
8.6 Закриті ящики із гофрованого картону маркують згідно з ГОСТ 14192 із нанесенням мані-пуляційних знаків: «Крихке. Обережно», «Верх», «Берегти від вологи».
На ящики наносять додаткові позначення, такі як:
- країна-виробник;
- назва виробника, його адреса та місце виготовлення;
- назва напою;
- кількість пляшок (посуду);
- місткість пляшки (посуду) (л або дм³);
- маса брутто;
- кінцевий термін реалізації або дату розливу і термін придатності до споживання чи дату закінчення терміну придатності; - умови зберігання;
- позначення цього стандарту.
Дозволено не наносити основні, додаткові та інформаційні написи (крім маси брутто і нетто) у разі перевезення напоїв автомобільним транспортом, в універсальних контейнерах, у відкритих ящиках, крім автомобілів та контейнерів, завантажених дрібними відправками.

9 ПАКУВАННЯ.
9.1 Напої розливають у скляні пляшки згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1, ДСТУ ГОСТ 10117.2, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд зі скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу «Tetra-Pak» та «Bag in box».
9.2 Напої розливають у тару (посуд) місткістю 0,05 дм³, 0,1 дм³, 0,2 дм³, 0,25 дм³, 0,275 дм³, 0,35 дм³, 0,375 дм³, 0,4 дм³, 0,45 дм³, 0,5 дм³, 0,61 дм³, 0,68 дм³, 0,7 дм³, 0,75 дм³, 0,8 дм³, 1,0 дм³ і більше.
9.3 Значення допустимих відхилів кількості напоїв у пакувальній одиниці від номінальної кількості за температури (20 ± 0,5) °С повинне бути не більшим від межі допустимих мінусових відхилів Т згідно з Р 50-056 [16], значення яких наведено у таблиці 6.

Таблиця 6 - Значення межі допустимого мінусового відхилу об'єму напою у пляшці (посуді)

Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, см³ Значення межі допустимого відхилу Т від номінального значення
% см³
Від 5 до 50 включ. 9,0 -
Понад 50 до 100 включ. - 4,5
» 100 » 200 » 4,5 -
» 200 » 300 » - 9,0
» 300 » 500 » 3,0 -
» 500 » 1000 » - 15,0
» 1000 » 10000 » 1,5 -
» 10000 » 15000 » - 150,0
» 15000 » 25000 » 1,0 -
9.4 Допустимий середній відхил об’єму напоїв у пляшці (посуді) за температури (20 ± 0,5) °С від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин) не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 7.

Таблиця 7 - Значення допустимого середнього відхилу об’єму напою в пляшці (посуді) від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин)
Номінальна місткість пляшки (посуду), дм³ Межа допустимого середнього відхилу об'єму напою в пляшці (посуді) від її номінальної місткості для 20 пляшок (посудин), см³
0,05-0,20 ± 1,5
0,25-0,5 ± 4,0
0,55-1,0 ± 6,0
1,1-1,75 ± 10,0
Примітка. Для пляшок номінальною місткістю більше ніж 1,75 дм³ значення допустимого середнього відхилу об'єму у пляшці (посуді) не повинне перевищувати ± 1,0 % від її номінальної місткості.

9.5 Закупорювання пляшок із напоями здійснюють: корковою пробкою - згідно з ГОСТ 5541, поліетиленовими пробками - згідно з чинними нормативними документами, алюмінієвими ковпачками з перфорованим відривним кільцем типу «Алка» - згідно з чинними нормативними документами, а також іншими закупорювальними засобами, які забезпечують герметичність закупорювання та дозволені центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
9.6 Пляшки з напоями пакують у тару: пластмасові ящики - згідно з ДСТУ 3778, тару-обладнання - згідно з ГОСТ 24831, ящики з гофрованого картону - згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, на картонні підложки чи картонні лотки - згідно з чинними нормативними документами, за допомогою обтягування термозсідальною плівкою - згідно з ГОСТ 25951 або плівкою - згідно з чинними нормативними документами, контейнери та іншу транспортну тару вітчизняного та іноземного виробництва, яка забезпечує зберігання та транспортування продукції, - згідно з чинними нормативними документами або з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України на використовування транспортної тари іноземного виробництва.
Стики клапанів накривки і дна ящиків із гофрованого картону з’єднують клейкою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, поліетиленовою стрічкою з липким шаром - згідно з ГОСТ 20477 або гарячоплавким клеєм - згідно з чинними нормативними документами.
9.7 Під час відвантажування на експорт тип пляшки і місткість визначають умовами контракту.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.
10.1 Напої, розлиті у пляшки й упаковані відповідно до розділу 9 цього стандарту, перевозять транспортом усіх видів згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті кожного виду.
10.2 У разі внутрішньоміських перевезень дозволено транспортувати напої у відкритих транспортних засобах із захистом продукції від атмосферних опадів.
10.3 Напої треба зберігати в затемнених вентильованих приміщеннях, що не мають стороннього запаху, за вологості повітря не більше ніж 85 % за температури від 10 °С до 25 °С.
10.4 Продукція повинна супроводжуватися документами встановленої форми: товарно-транспортною накладною, актом відвантаження, документом про якість, середньою пробою від відвантаженої партії.

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ.
11.1 Правила відбирання - згідно з ДСТУ 6040, готування проб до визначення вмісту токсичних елементів - згідно з ГОСТ 26929.
11.2 Фактичний об’єм у пляшках визначають згідно з ДСТУ 6039.
11.3 Прозорість, колір, аромат і смак напоїв визначають органолептично.
11.4 Для перевірення фізико-хімічних показників напоїв застосовують методи досліджень згідно з ДСТУ ГОСТ 13191, ДСТУ ГОСТ 13192, ДСТУ ГОСТ 13194, ДСТУ ГОСТ 14252, ГОСТ 14251.
11.5 Вміст токсичних елементів у напоях визначають згідно з ГОСТ 13195, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934, ГОСТ 30178.
11.6 Вміст радіонуклідів визначають згідно з методиками, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
11.7 Контроль показників за розділами 6 і 7 здійснюють під час ставлення продукції на виробництво згідно з порядком, установленим органами державного нагляду.
11.8 Розливостійкість визначають згідно з [17].

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ.
12.1 Приймання - згідно з ДСТУ 6040.
12.2 Напої приймають партіями.
Партією вважають будь-яку кількість напоїв, виготовлену одним підприємством, однієї назви, оформлену одним документом про якість.
12.3 Періодичність контролю напоїв за показниками безпеки встановлюють згідно з МР 4.4.4-108 [18].

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність напоїв вимогам цього стандарту у разі дотримування умов транспортування та зберігання.
13.2 Підприємство-виробник несе відповідальність за кількість та якість відвантажених напоїв до приймання їх одержувачем у разі дотримування необхідних умов транспортування та зберігання.
13.3 Гарантійний термін зберігання напоїв, установлений від дня розливу - 6 місяців.
У разі відвантаження на експорт гарантійний термін зберігання напоїв, які розлиті у пляшки (посуд), повинен відповідати вимогам контракту.
13.4 Напої, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з’явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізування.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ.

Таблиця А - Коди ДКПП (ДК 016)

Назва Код ДКПП
Напої міцні з виноградних спиртів 11.01.10-20.00
ДОДАТОК Б (довідковий)

ПЕРЕЛІК РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЯКУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ.

Назва Вид сировини
1 Аніс звичайний насіння
2 Бадьян плоди
3 Береза пуп’янки
4 Бобівник трилистий листя
5 Бузина чорна квітки
6 Буркун жовтий трава
7 Валеріана лікарська кореневища з корінням
8 Ванілін  
9 Васильки євгенольні трава
10 Васильки звичайні трава
11 Виноград сушений плоди
12 Волошка синя квітки крайові
13 Гвоздика нерозпущені пуп ’ янки квітів
14 Гірчак зміїний (зміїний корінь) кореневища
15 Гісоп звичайний трава
16 Глід плоди
17 Горіх волоський молочно-воскової стиглості плоди
18 Деревій звичайний трава та суцвіття (кошики)
19 Дягель лікарський (ангеліковий корінь) кореневища з корінням
20 Ехінацея пурпурна трава
21 Женьшень культурний кореневища
22 Звіробій звичайний трава
23 Змієголовник трава
24 Золототисячник листя
25 Імбир плоди
26 Кава спиртовий настій
27 Кавове дерево плоди
28 Кардамон плоди
29 Касія листя
30 Кмин звичайний плоди
31 Коріандр плоди
32 Кориця кора коричного дерева
33 Котяча м'ята квітучі верхівки
34 Котяча м'ята закавказька гібридна квітучі верхівки
35 Котяча м'ята лимонна квітучі верхівки
36 Кора дуба кора
37 Кріп запашний насіння
38 Кропива звичайна листя
39 Кукурудзяні рильця рильця
40 Кульбаба лікарська коріння
41 Лавр листя
42 Лаванда колоскова суцвіття
43 Лепеха звичайна кореневище необчищене
44 Лафант анісовий рослини
45 Липа серцелиста суцвіття
46 Любисток (зоря) трава
47 Майоран садовий трава
48 Материнка звичайна трава
49 Меліса лимонна листя та верхівкові паростки
50 Мигдаль звичайний ядро плодів (горіхів)
51 Мускатний горіх плоди
52 М'ята довголиста верхівкові паростки до появи пуп'янків
53 М'ята кучерява листя
54 М'ята перцева листя
55 Нагідки лікарські (календула) суцвіття (кошики)
56 Настої цитрусові спиртові
57 Обніжжя бджолине квітковий пилок
58 Оман високий кореневище з коріннями
59 Першоцвіт весняний (першоцвіт лікарський) листя та квітки
60 Перець запашний (гвоздичний) плоди
61 Перець стручковий (червоний) плоди
62 Перстач прямостоячий (дикий калган, дубрівник, узик) кореневища
63 Полин гіркий трава, листя
64 Полин лимонний квітучі верхівки
65 Прополіс бджолиний клей
66 Ревінь тангуський кореневища з коріннями
67 Родіола рожева (золотий корінь) коріння
68 Розмарин квітки, листя
69 Ромашка лікарська суцвіття (кошики)
70 Смородина чорна пуп'янки, листя та паростки
71 Собача кропива листя
72 Солодка гола коріння
73 Сосна пуп'янки
74 Спориш звичайний трава
75 Стевія (дволистник солодкий) трава
76 Суниця листя, паростки
77 Тархун спиртовий настій
78 Терен сушений плоди
79 Троянда ефіромаслічна пелюстки
80 Троянда дамаська (казанлицька) пелюстки
81 Тополя чорна листяні пуп’янки
82 Фенхель звичайний насіння
83 Фіалка триколірна та фіалка польова трава
84 Фрукти зерняткові сушені плоди
85 Фрукти кісточкові сушені плоди
86 Хміль супліддя-шишки
87 Цикорій сушений коріння
88 Цмин пісковий (безсмертник) суцвіття (кошики)
89 Чабер гірський трава
90 Чаполоч пахуча трава
91 Чебрець обмолочена трава
92 Черемха звичайна плоди
93 Чистотіл трава
94 Шавлія лікарська листя та суцвіття
95 Шавлія мускатна суцвіття
96 Шафран посівний приймочки квітів
97 Шипшина плоди
98 Яловець звичайний супліддя
ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ.
[1] Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 771/97-ВР зі змінами та доповненнями.
[2] Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», № 481/95-ВР з доповненнями та змінами.
[3] МБТ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги й санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89.
[4] ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs, 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Гігієнічний норматив, затверджений наказом МОЗ України від 03.05.2006, № 256.
[5] ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», затверджені наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. № 400.
[6] РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених МОЗ для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94.
[7] СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Будівельні норми і правила. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 273.
[8] ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України о1.12.99, № 37.
[9] ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 42.
[10] ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики, затверджені Держнагляд-охоронпраці України 22.04.97 № 103.
[11] ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення, затверджені Мінбудом України від 15.05.06, № 168.
[12] СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Мінздравом СРСР 04.07.88, № 4630-88.
[13] ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.97, № 201.
[14] Беховська М. С. Методы определения вредных веществ в воздухе (Методи визначення шкідливих речовин у повітрі), М. Медицина, 1962.
[15] СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест (Санітарні правила і норми утримання території населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88, № 4690-88.
[16] Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту 18.07.96, № 300.
[17] Сборник инструкций и положений по технохимическому и микробиологическому контролю в винодельческой промышленности (Збірник інструкцій і положень із технохімічного і мікробіологічного контролю у виноробній промисловості), затверджений Мінхарчопромом СРСР 19.12.67.
[18] МР 4.4.4-108-2004 Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені наказом МОЗ України 02.07.04, № 329.

 
 
 
 
 
 
 
 

Омар Хайям

 
 
 
 

Расул Гамзатов

 
 
 
 

Мирза Шафи Вазех

 
 

The Soviet Wines and BrandiesThe collection of wine and brandy labels of the Soviet Union is presented to your attention. It is also possible to find here the retail prices for wines and brandies ...

  • Анализ страниц сайта