ДСТУ 4807:2007
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА ІГРИСТІ

 
 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008
Київ

ВИНА ИГРИСТЬІЕ. Технические условия.

WINES SPARKLING. Specifications.

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.
Цей стандарт поширюється на вина ігристі - вина, піняста властивість яких набута внаслідок насичення їх діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння під тиском сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах - пляшках чи резервуарах.
Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення і охорони довкілля, викладені у 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; та розділах 6, 7, 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ ГОСТ 745-2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови
ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення
ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення
ДСТУ 2366-94 Виноград свіжий технічний. Технічні умови
ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основоположення
ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20° С. Контрольний метод
ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод
ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод
ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод
ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки
ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод
ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді
ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію
ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку
ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю
ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду вуглецю
ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови
ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови
ДСТУ 4804:2007 Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистий жидкий технический. Технические условия (Ангідрид сірчистий рідкий технічний. Технічні умови)
ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)
ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистий 3-водный. Технические условия (Калій залі-зистосинеродистий 3-водний. Технічні умови)
ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)
ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках (Радянське шампанське, ігристі і шипучі вина. Метод визначання тиску діоксиду вуглецю у пляшках)
ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання сахарів)
ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)
ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Правила приймання й методи відбору проб)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)
ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)
ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)
ГОСТ 21205-83 Кислота винная пищевая. Технические условия (Кислота винна харчова. Технічні умови)
ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, які поставляють для експорту. Технічні умови)
ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина й коньяки. Методи визначання повноти наливу у пляшки)
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначання ртуті)
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання миш'яку)
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й продукти харчові. Методи визначання міді)
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й продукти харчові. Методи визначання свинцю)
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й продукти харчові. Методи визначання кадмію)
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання цинку)
ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.
У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164 і чинним законодавством України [1].

4 КЛАСИФІКАЦІЯ.
4.1 Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менше як 9 міс. належать до категорії витриманих.
4.2 Вина ігристі залежно від масової концентрації цукрів поділяють на:
- брют;
- екстрасухе;
- сухе;
- напівсухе;
- напівсолодке;
- солодке.
4.3 Вина ігристі за кольором підрозділяють на білі, рожеві та червоні.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.
Вина ігристі виробляють із сусла, виноматеріалів для вин ігристих та (чи) шампанських згідно з вимогами цього стандарту, за технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.
Вина ігристі для експорту виробляють згідно з чинними нормативними документами країни-імпортера.
5.1 Основні показники і характеристики.
5.1.1 За органолептичними показниками вина ігристі повинні відповідати вимогам, які зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Органолептичні показники вин ігристих
Назва показника Характеристика Метод контролювання
Прозорість Прозорі Відповідно до 11.3
Колір:
- білі
- рожеві
- червоні

Світло-солом'яний з відтінками від зеленуватого до золотистого
Від світло-рожевого до рожевого
Червоний з різними відтінками
Відповідно до 11.3
Букет Розвинутий, тонкий, притаманний вину ігристому конкретного найменування Відповідно до 11.3
Смак Свіжий, гармонійний, характерний для відповідного найменування, без сторонніх присмаків Відповідно до 11.3
Ігристі Під час наливання у бокал повинна утворюватись характерна для властивості ігристих вин піна з тривалим виділенням бульбашок діоксиду вуглецю Відповідно до 11.3
Примітка. У разі закупорювання корковою пробкою дозволяються одиничні включення коркової крихти. Під час досліджування під мікроскопом допускаються одиничні дріжджові клітини у полі зору.
5.1.2 За фізико-хімічними показниками вина ігристі повинні відповідати вимогам, які вказані у таблиці 2.

Таблиця 2 - Фізико-хімічні показники вин ігристих
Назва показника Значення Метод контролювання
Об'ємна частка етилового спирту, % 10,0-13,5 Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191
Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інвертний, г/дм³:
- брют, не більше
- екстрасухе
- сухе
- напівсухе
- напівсолодке
- солодке, не менше


15
16-19
20-30
35-50
55-80
85-120
Згідно з ДСТУ 4112.5
Масова концентрація титрованих кислот, у перерахунку на винну кислоту, г/дм³ 5,0-8,0 Згідно з ГОСТ 14252
Масова концентрація летких кислот, у перерахунку на оцтову кислоту, г/дм³, не більше:
- білі, рожеві
- червоні


1,0
1,2
Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193
Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, мг/дм³, не більше: в тому числі вільної, мг/дм³ 200 20 Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351
Тиск діоксиду вуглецю у пляшці за температури (20±0,5)° С, кПа, не менше 300 Згідно з ДСТУ 4112.37 або ГОСТ 12258
Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм³, не менше:
- білі, рожеві
- червоні


15,0
18,0
Згідно з ГОСТ 14251
5.1.3 Вміст токсичних елементів у винах ігристих не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з МБВ № 5061 [2], які зазначені в таблиці 3.

Таблиця 3 - Вміст токсичних елементів у винах ігристих
Назва показника Допустимий рівень, мг/кг, не більше Метод контролювання
Вміст важких металів:    
свинцю 0,300 Згідно з ДСТУ 4112.35 або ГОСТ 26932
кадмію 0,030 Згідно з ДСТУ 4112.32 або ГОСТ 26933
ртуті 0,005 Згідно з ГОСТ 26927
міді 5,000 Згідно з ДСТУ 4112.31 або ГОСТ 26931
цинку 10,000 Згідно з ДСТУ 4112.34 або ГОСТ 26934
заліза 10,000 Згідно з ДСТУ 4112.30 або ГОСТ 13195, ГОСТ 26928
Вміст миш'яку 0,200 Згідно з ГОСТ 26930
5.1.4 Вміст радіонуклідів у винах ігристих не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з ГН 6.6.1.1-130 [3], які зазначені в таблиці 4.

Таблиця 4 - Допустимі рівні радіонуклідів у винах ігристих
Показник Допустимий рівень, Бк/кг Метод контролювання
137Cs
90Sr
50
30
Згідно з ДСТУ 3240 Згідно з ДСТУ 3240
5.1.5 У разі відвантажування вина ігристого на експорт дозволяється виготовлення вина з органолептичними і фізико-хімічними показниками, вказаними в укладеному контракті.
5.2 Вимоги до сировини i матеріалів.
5.2.1 Для виробництва вин ігристих використовують:
- виноград згідно з ДСТУ 2366;
- виноматеріали для ігристих вин згідно з ДСТУ 4804;
- чисту культуру дріжджів та молочно-кислих бактерій згідно з чинними нормативними документами;
- спирт коньячний, витриманий не менше 5 років, згідно з чинними нормативними документами;
- сахарозу для шампанського згідно з ДСТУ 4623;
- кріоконцентрат згідно з чинними нормативними документами;
- недоброди, містел i i десертні виноматеріали згідно з чинними нормативними документами;
- танін харчовий для виноробної промисловості згідно з чинними нормативними документами;
- спирт етиловий ректифікований вищого очищення згідно з ДСТУ 4221;
- клей рибний харчовий згідно з чинними нормативними документами;
- калій залiзистосинеродистий (жовта кров'яна сіль) згідно з ГОСТ 4207;
- діоксид вуглецю газоподібний i рідкий згідно з ГОСТ 8050;
- ангідрид сірчистий рідкий технічний згідно з ГОСТ 2918;
- аміак водний згідно з ГОСТ 3760;
- кислоту лимонну моногідрат харчову згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
- кислота винна харчова згідно з ГОСТ 21205;
- картон фільтрувальний згідно з ГОСТ 12290;
- желатин згідно з ГОСТ 11293.
5.2.2 Заборонено використовувати будь-які ароматизатори чи барвники.
5.2.3 Під час виробництва вин ігристих використовують допоміжні матеріали згідно з РД-01 [4]. Дозволено використовувати інші допоміжні матеріали, дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ.
6.1 Під час виробництва вин ігристих необхідно керуватися вимогами безпеки, встановленими правилами [5].
6.2 Повітря робочої зони - згідно з ГОСТ 12.1.005.
6.3 Пожежна безпека - згідно з ГОСТ 12.1.004.
6.4 Виробниче обладнання для виробництва вин ігристих - згідно з ГОСТ 12.2.003.
6.5 Охорона праці робітників забезпечується проведенням заходів - згідно з ГОСТ 12.3.002.
6.6 Виробничі приміщення обладнуються вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [6].
6.7 Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях - згідно з ДСН 3.3.6.037 [7], ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.050.
6.8 Мікроклімат виробничих приміщень - згідно з ДСН 3.3.6.042 [8].
6.9 Освітлення - згідно з СНиП ІІ-4 [9].

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ.
7.1 Стічні води повинні відповідати вимогам згідно з СанПиН 4630 [10]. 7.2 Контроль за викидом гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу здійснюється згідно з ГОСТ 17.2.3.01 та ДСП 201 [11]. 7.3 Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами забезпечують згідно з СанПиН 42-128-4690 [12].

8 МАРКУВАННЯ.
8.1 На циліндричну частину пляшки наклеюють етикетку згідно з чинними нормативними документами. Допускається оформлення комбінованою етикеткою з кольєреткою.
8.2 Кожна пляшка з вином ігристим повинна бути художньо оформлена з обов'язковим нанесенням маркування згідно з чинним законодавством України [13], [14] державною мовою.
На лицьовій стороні етикетки вказують:
- назву держави;
- назву виробника підприємства та його юридичну адресу, телефон, місцезнаходження;
- знак для товарів і послуг;
- назву вина ігристого;
- місткість посуду, (л або дм³);
- вміст спирту, (% об.);
- вміст цукру, (% мас.);
- позначення цього стандарту;
- дату виготовлення продукції, яку зазначають на видимій стороні етикетки або контретикетки, або пляшки;
- гарантійний термін, а також інформацію відносно придатності: «Продукція придатна для подальшого зберігання та реалізації, якщо в ній після закінчення гарантійного терміну не з'явилось помутніння та видимого осаду». Допускається нанесення зазначеного на контретикетку.
- штриховий код. Допускається нанесення штрихового коду на контретикетку.
Для вин ігристих витриманих вказується рік тиражу на етикетці, кольєретці або пояску.
На пляшки з винами ігристими можуть наклеюватися контретикетки, які містять додаткову інформацію.
Продукцію, яка призначена для експорту, маркують згідно з умовами відповідної угоди.
8.3 Маркування ящиків із гофрованого картону проводять згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Обережно - крихке», «Верх, не кантувати», «Берегти від вологи», «Дотримання інтервалу температури», «Берегти від потрапляння прямих сонячних променів».
На кожний ящик з гофрованого картону наносять такі позначення:
- країна-виробник;
- найменування підприємства та його місцезнаходження;
- назва вина ігристого;
- кількість пляшок;
- місткість пляшок;
- умови зберігання;
- маса брутто;
- позначення цього стандарту.

9 ПАКУВАННЯ.
9.1 Вина ігристі розливають за рівнем у нові пляшки згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2 типів II і XVIII. Допускається розлив вина у пляшки інші, що витримують тиск, згідно з чинними нормативними документами чи з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
Висота рівня вина за температури (20±0,5)° С, рахуючи від верхнього краю вінчика пляшки, повинна дорівнювати (8±1) см. Допустимий середній відхил об'єму вин ігристих від номінальної місткості 10 пляшок за температури (20±0,5)° С не повинен перевищувати значень згідно з Р 50-056 [15].
9.2 Під час відвантажування вин ігристих на експорт назву вина, тип пляшки і місткість визначають умовами відповідної угоди.
9.3 Пляшки закупорюють поліетиленовою (згідно з чинними нормативними документами) чи корковою пробкою згідно з ГОСТ 5541 із закріпленням їх мюзле згідно з чинними нормативними документами. Між корковою пробкою і мюзле прокладається металевий ковпачок.
9.4 Шийки пляшок із пробкою i мюзле оформлюють металевою фольгою згідно з ГОСТ 745 або спеціальними ковпачками згідно з чинними нормативними документами.
9.5 Нижній край фольги (ковпачка) закривають кольєреткою згідно з чинними нормативними документами. 9.6 На циліндричну частину пляшки наклеюють етикетку згідно з чинними нормативними документами. Допускається оформлення комбінованою етикеткою з кольєреткою.
9.7 Пляшки з вином ігристим пакують у ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, або у імпортні ящики та паки. Дозволено пакування у художньо оформлені сувенірні коробки згідно з чинними нормативними документами.
9.8 Пляшки можна обгортати у папір i укладати у вертикальному або горизонтальному положенні.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.
10.1 Транспортують вина ігристі у тарі, що вказана у 9.7, транспортом усіх видів згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті кожного виду, з дотриманням температурних умов відповідно до 10.2.
10.2 Вина ігристі зберігають у затемнених приміщеннях, що не мають стороннього запаху, за температури від 8° С до 16° С. Не дозволено потрапляння прямих сонячних променів.

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ.
11.1 Правила відбирання проб - згідно з ГОСТ 14137, готування проб до визначання вмісту токсичних елементів - згідно з ГОСТ 26929.
11.2 Повноту наливу у пляшках визначають згідно з ГОСТ 23943.
11.3 Прозорість, колір, букет, смак та ігристі властивості вин ігристих контролюють органолептично.
11.4 Для перевірки якості продукції використовують методи випробовувань згідно з ДСТУ 4112.1, ДСТУ 4112.3, ДСТУ 4112.5, ДСТУ 4112.14, ДСТУ 4112.25, ДСТУ 4112.37, ГОСТ 12258, ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13193, ГОСТ 14136, ГОСТ 14251, ГОСТ 14252, ГОСТ 14351.
11.5 Вміст токсичних елементів визначають згідно з ДСТУ 4112.30, ДСТУ 4112.31, ДСТУ 4112.32, ДСТУ 4112.34, ДСТУ 4112.35, ГОСТ 13195, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.
11.6 Мікробіологічний контроль - згідно з ИК 10-04-05-11[16].
11.7 Розливостійкість визначають згідно з [17].
11.8 Періодичність перевірки вмісту важких металів і миш'яку встановлюють згідно з МР 4.4.4.-108 [18].

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ.
12.1 Правила приймання - згідно з ГОСТ 14137. Вина ігристі приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість вина, виготовленого одним підприємством, одного найменування, оформленою одним документом про якість з зазначенням органолептичних та фізико-хімічних характеристик продукції.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність вин ігристих вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортування і зберігання.
13.2 Гарантійний термін зберігання вин ігристих з дня їх випуску - не менше 6 міс.
Гарантійний термін зберігання вин ігристих, який встановлений цим стандартом, є мінімальним терміном, протягом якого виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є терміном придатності вин ігристих до споживання.
Виробники вин ігристих мають право встановлювати власний гарантійний термін зберігання вин ігристих, який перевищує мінімальний гарантійний термін, установлений цим стандартом, з обов'язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власний гарантійний термін повинен бути внесений у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства у встановленому порядку.
13.3 Вина ігристі, в яких після закінчення встановленого гарантійного терміну зберігання не з'явилися ознаки помутніння та видимий осад, залишаються придатними до подальшого зберігання і реалізації.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ.

Таблиця А - Коди ДКПП (ДК 016)

Назва Код ДКПП
Вина ігристі 15.93.11.930
ДОДАТОК Б (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ.
[1] Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16 червня 2005 р., № 2662-IV із Змінами від 20 грудня 2005 р., 3225-IV
[2] МБТ № 5061 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги й санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 01.08.89
[3] ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs, 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Гігієнічні нормативи, затверджені наказом МОЗ України від 03.05.2006, № 256
[4] РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (КД-01-1994 Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94
[5] Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности (Правила техніки безпеки й виробничої санітарії у виноробній промисловості), затверджені Мінхарчопромом СРСР 30.12.80
[6] СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція й кондиціонування повітря), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 273
[7] ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 37
[8] ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 42
[9] СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне й штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.79, №100
[10] СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязне-ний (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень), затверджені Мінздра-вом СРСР 04.07.88, № 4630-88
[11] ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров'я України 09.07.97, № 201
[12] СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населеннях мест (Санітарні правила і норми утримання території населених місць), затверджені Мінздра-вом СРСР 05.08.88, № 4690-88
[13] Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», 1995, з доповненнями та змінами, 16.11.2004, № 204
[14] Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2809-IV в редакції від 6 вересня 2005 р.
[15] Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту 18.07.96, № 300
[16] ИК 10-04-05-11-87 Инструкция по микробиологическому контролю производства Советс-кого шампанского (Інструкція з мікробіологічного контролю виробництва Радянського шампанського), затверджена 01.06.87 НПО напоїв і мінвод, М.
[17] Сборник инструкций и положений по технохимическому и микробиологическому контролю в винодельческой промышленности (Збірник інструкцій і положень з технохімічного і мікробіологічного контролю у виноробній промисловості), затверджений Мінхарчопромом СРСР 19.12.67
[18] МР 4.4.4.-108-2004 Методичні рекомендації Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 04.02.07, № 329.

 
 
 
 
 
 
 
 

Омар Хайям

 
 
 
 

Расул Гамзатов

 
 
 
 

Мирза Шафи Вазех

 
 

The Soviet Wines and BrandiesThe collection of wine and brandy labels of the Soviet Union is presented to your attention. It is also possible to find here the retail prices for wines and brandies ...

  • Анализ страниц сайта