ДСТУ 4804:2007
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШАМПАНСЬКОГО УКРАЇНИ ТА ВИН ІГРИСТИХ

 
 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008
Київ

ВИНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО УКРАИНЫ И ВИН ИГРИСТЫХ. Технические условия.

WINE MATERIALS FOR THE CHAMPAGNE OF UKRAINE AND WINES SPARKLING. Specifications.

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.
Цей стандарт поширюється на виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду i призначені для виробництва шампанського України та вин ігристих.
Обов’язкові вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 та розділах 6, 7, 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення
ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення
ДСТУ 2366-94 Виноград свіжий технічний. Технічні умови
ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основоположення
ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови
ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20 °С. Контрольний метод
ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод
ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод
ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод
ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки
ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод
ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді
ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію
ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку
ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 9218-86 Автоцистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Автоцистерни для харчових рідин, які встановлюються на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)
ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки. Метод визначання цукрів)
ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)
ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)
ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Правила приймання й методи відбору проб)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)
ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)
ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначання ртуті)
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання миш’яку)
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й продукти харчові. Методи визначання міді)
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й продукти харчові. Методи визначання свинцю)
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й продукти харчові. Методи визначання кадмію)
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання цинку)
ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.
3.1 У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164 і Законом України [1].

4 КЛАСИФІКАЦІЯ.
4.1 Виноматеріали для виробництва шампанського України та вин ігристих (далі - виноматеріали) є сортовими і повинні мати назву сорту винограду, з якого їх виготовлено.
4.2 Виноматеріали поділяють на білі, рожеві і червоні. Дозволено вироблення рожевих виноматеріалів із червоних сортів винограду.
4.3 Залежно від сортового складу і якості винограду виноматеріали поділяють на групи:
- білі виноматеріали для пляшкової шампанізації, виготовлені з винограду сортів: Аліготе, Каберне-Совіньйон, Піно білий (Піно Блан), Піно сірий (Піно Грі), Піно чорний (Піно Нуар, Піно Фран), Рислінг рейнський, Сільванер, Совіньйон білий, Совіньйон зелений, Трамінер рожевий, Фетяска біла (Леанка), Шардоне;
- білі виноматеріали для резервуарної шампанізації, виготовлені з винограду тих самих сортів, що й білі для пляшкової шампанізації, а також сортів: Іршаї Олівер, Кокур білий, Кульджинський, Мускат білий, Мускат Оттонель, Мускат янтарний, Ркацителі, Сухолиманський білий, Тельті-Курук;
- червоні і рожеві виноматеріали для ігристих вин, виготовлені з винограду сортів: Алеатіко, Каберне-Совіньйон, Матраса, Мерло, Мускат Гамбурзький, Мускат рожевий, Мускат чорний, Піно чорний (Нуар), Рубіновий Магарача, Сапераві, Хіндогни, Цимлянський чорний, Бастардо Магарацький, Одеський чорний.
Дегустаційна оцінка для виноматеріалів пляшкової шампанізації - не менше ніж 8,0 балів, для виноматеріалів резервуарної шампанізації - не менше ніж 7,8 балів.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.
Виноматеріали виготовляють згідно з вимогами цього стандарту з дотриманням санітарних норм і правил за чинними технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.
Виноматеріали шампанські виробляють лише за «білим» способом.
Виноматеріали для вин ігристих виробляють білими, рожевими, червоними.
Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих поставляють необробленими.
5.1 Основні показники і характеристики
5.1.1 За органолептичними показниками виноматеріали повинні відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1 - Органолептичні показники виноматеріалів
Назва показника Характеристика Методи контролювання
білі рожеві червоні
Прозорість Прозорі, допускається опалесценція Відповідно до 11.2
Колір Світло-солом'яний із зеленуватим відтінком. Дозволено незначний рожевий відтінок у виноматеріалах, вироблених із червоних сортів винограду за «білим» способом Від рожевого до темно-рожевого Інтенсивно червоний із різними відтінками Відповідно до 11.2
Аромат Сортовий, добре виражений, без сторонніх тонів Відповідно до 11.2
Смак Чистий, свіжий, гармонійний, без сторонніх присмаків Чистий, достатньо повний, гармонійний, без сторонніх присмаків Чистий, повний, гармонійний, без надмірної терпкості і сторонніх присмаків Відповідно до 11.2
5.1.2 За фізико-хімічними показниками виноматеріали повинні відповідати вимогам таблиці 2.

Таблиця 2 - Фізико-хімічні показники виноматеріалів
Назва показника Значення Методи контролювання
Вино матеріали шампанські Виноматеріали для ігристих вин містелі сусло
Сухі виноматеріали недоброди десертні
білі і рожеві червоні
Об'ємна частка етилового спирту, % 10-12 9,5-12 9,5-13 7-12 13-15 9-16 - Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191
Масова концентрація цукрів, г/дм³ Не більше 2 Не більше 2 Не більше 3 30-140 120-180 150-220 17-20 Згідно з ДСТУ 4112.5 або ГОСТ 13192
Масова концентрація титрованих кислот у перерахунку на винну кислоту, г/дм³ 6-10 6-10 5-9 4-8 4-6 4-6 7-11 Згідно з ГОСТ 14252
Масова концентрація летких кислот, у перерахунку на оцтову кислоту, г/дм³, не більше 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 - Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193
Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, мг/дм³, не більше, у тому числі вільної, не більше 100 100 80 250 200 250 150 Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351
20 20 20 40 20 60 20
Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм³, не менше 16 16 18 16 16 16 - Згідно з ГОСТ 14251
5.1.3 Вміст токсичних елементів у виноматеріалах не повинен перевищувати допустимих рівнів згідно з МБВ № 5061 [2], зазначених у таблиці 3.

Таблиця 3 - Вміст токсичних елементів у виноматеріалах
Назва показника Допустимий рівень, мг/кг, не більше Методи контролювання
Вміст важких металів:
ртуті

0,005

Згідно з ГОСТ 26927
заліза 15,000 Згідно з ДСТУ 4112.30, ГОСТ 26928, ГОСТ 13195
міді 5,000 Згідно з ДСТУ 4112.31, ГОСТ 26931
свинцю 0,300 Згідно з ДСТУ 4112.35, ГОСТ 26932
кадмію 0,030 Згідно з ДСТУ 4112.32, ГОСТ 26933
цинку 10,000 Згідно з ДСТУ 4112.34, ГОСТ 26934
Вміст миш’яку 0,200 Згідно з ГОСТ 26930
5.1.4 Вміст пестицидів і патуліну у винограді для виноматеріалів для шампанського України та вин ігристих не повинен перевищувати гранично-допустимих концентрацій, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
5.1.5 Вміст радіонуклідів у виноматеріалах для шампанського України та вин ігристих не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з ГН 6.6.1.1-130 [3], зазначених у таблиці 4.

Таблиця 4 - Допустимі рівні радіонуклідів у виноматеріалах
Показник Допустимі рівні, Бк/кг Методи контролювання
137Cs 50 Згідно з ДСТУ 3240
90Sr 30 Згідно з ДСТУ 3240

5.2 Вимоги до сировини і матеріалів
Для виробництва виноматеріалів використовують:
- виноград свіжий технічний згідно з ДСТУ 2366 та 4.3 цього стандарту;
- чисту культуру дріжджів та молочнокислих бактерій згідно з чинними нормативними документами;
- допоміжні матеріали, дозволені для використовування у виноробній промисловості України згідно з РД-01 [4] та інші, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ.
6.1 Під час виробництва виноматеріалів необхідно керуватися вимогами щодо правил техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до [5].
6.2 Пожежна безпека - згідно з ГОСТ 12.1.004.
6.3 Повітря робочої зони - згідно з ГОСТ 12.1.005.
6.4 Охорона праці робітників забезпечується проведенням заходів згідно з ГОСТ 12.3.002.
6.5 Виробниче обладнання - згідно з ГОСТ 12.2.003.
6.6 Виробничі приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05[6].
6.7 Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях - згідно з ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.050 та ДСН 3.3.6.037 [7].
6.8 Макроклімат виробничих приміщень - згідно з ДСН 3.3.6.042 [8].
6.9 Освітлення - згідно з СНиП ІІ-4 [9].

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ.
7.1 Стічні води під час виробництва виноматеріалів для шампанського України та вин ігристих повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [10].
7.2 Контроль за викидом гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [11].
7.3 Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами забезпечують виконанням вимог СанПиН 42-128-4690 [12].

8 МАРКУВАННЯ.
8.1 Маркують транспортну тару відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту.
8.2 Транспортне маркування здійснюють згідно з ГОСТ 14192 та чинної інструкції [13] із нанесенням даних, що характеризують продукцію:
- найменування підприємства, знак для товарів і послуг (за наявності) та код виробника;
- назва продукції;
- номер партії (у разі відвантажування виноматеріалів у цистернах);
- номер бочки (у разі відвантажування виноматеріалів у бочках);
- об’єм виноматеріалів у декалітрах (у разі відвантажування в цистернах), маса брутто в кілограмах або об’єм у декалітрах (у разі відвантажування в бочках);
- позначення цього стандарту;
- дата відвантажування.

9 ПАКУВАННЯ.
9.1 Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих заливають у залізничні цистерни згідно з ДСТУ 3445 (ГОСТ 10674), автоцистерни - згідно з ГОСТ 9218, титанові бочки - згідно з чинними нормативними документами.
9.2 Рівень заповнення транспортної тари встановлюють з урахуванням повного використання їх місткості (вантажопідіймальності) та об’ємного розширення виноматеріалів за умови перепаду температур під час транспортування і зберігання.
9.3 Транспортна тара повинна бути виготовлена із матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з виноматеріалами, опечатана або опломбована.

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ.
10.1 Правила приймання - згідно з ГОСТ 14137.
10.2 Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих приймають партіями. Партією вважають відповідну кількість виноматеріалів, виготовлену одним підприємством, одного найменування, оформлену одним документом про якість із зазначенням органолептичних та фізико-хімічних характеристик продукції.

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ.
11.1 Методи відбирання проб - згідно з ГОСТ 14137, підготування проб до визначання вмісту токсичних елементів - згідно з ГОСТ 26929.
11.2 Прозорість, колір, аромат і смак виноматеріалів контролюють органолептично.
11.3 Щоб перевірити фізико-хімічні показники якості виноматеріалів, застосовують методи аналізу згідно з ДСТУ 4112.1, ДСТУ 4112.3, ДСТУ 4112.5, ДСТУ 4112.14, ДСТУ 4112.25, ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13193, ГОСТ 14136, ГОСТ 14251, ГОСТ 14252, ГОСТ 14351.
11.4 Вміст токсичних елементів визначають згідно з ДСТУ 4112.30, ДСТУ 4112.31, ДСТУ 4112.32, ДСТУ 4112.34, ДСТУ 4112.35, ГОСТ 13195, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.
11.5 Мікробіологічний контроль здійснюють згідно з ИК 10-04-05-40 [14].
11.6 Періодичність перевірки вмісту токсичних елементів встановлюють згідно з МР 4.4.4-108 [15].

12 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.
12.1 Транспортування та зберігання виноматеріалів для шампанського України та ігристих вин здійснюють всіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту.
12.2 Відвантажування виноматеріалів необхідно завершити у термін до 1 травня. Продовження терміну відвантажування виноматеріалів можливе лише за домовленістю з заводами-одержу-вачами на контрактній основі.
12.3 Транспортування та зберігання виноматеріалів здійснюють за температури від мінус 3 °С до 20 °С. 12.4 Рекомендовано зберігати виноматеріали для шампанського України та ігристих вин у закритих приміщеннях.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
13.1 Виробник гарантує відповідність якості виноматеріалів у разі дотримання умов транспортування і зберігання.
13.2 Підприємство-виробник несе відповідальність за кількість і якість виноматеріалів до приймання їх одержувачем.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ.

Таблиця А - Коди ДКПП (ДК 016)

Назва Код ДКПП
Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих 15.93.11
ДОДАТОК Б (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ.
[1] Закон України «Про виноград та виноградне вино», 16 червня 2005 року № 2662-!V, з доповненнями та змінами, 20.12.2005, № 3225-!V.
[2] МБТ № 5061 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги й санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89.
[3] ГН 6.6.1.1-130-2006 ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs, 90Cr у продуктах харчування та питній воді. Гігієнічні норми, затверджені МОЗ України від 03.05.2006, № 256.
[4] РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (КД-01-1994 Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ “Магарач” 02.10.94.
[5] Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности (Правила техніки безпеки й виробничої санітарії у виноробній промисловості), затверджені Мінхарчопромом СРСР 30.12.80.
[6] СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (СНіП 2.04.05-91 Опалення, вентиляція та кондиціонування), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 273.
[7] ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 37.
[8] ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 42.
[9] СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (СНіП ІІ-4-79 Природне та штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.79, № 100.
[10] СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Мінздравом СРСР 04.07.88, № 4630-88.
[11] ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.97, № 201.
[12] СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест (СанПіН 42-128-4690-88 Санітарні правила і норми утримання території населених місць), затверджені Мінздравом СРСР 05.08.88, № 4690-88.
[13] Инструкция о порядке транспортирования винопродукции в железнодорожных цистернах (Інструкція щодо порядку транспортування винопродукції у залізничних цистернах), затверджена МХП СРСР 27.04.72.
[14] ИК 10-04-05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства (ІК 10-04-05-40-89 Інструкція з мікробіологічного контролю виноробної промисловості), затверджена 01.06.89 НПО напоїв і мінвод Мінагропрома СРСР
[15] МР 4.4.4-108-2004 Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені наказом МОЗ України 02.07.04, № 329.

 
 
 
 
 
 
 
 

Омар Хайям

 
 
 
 

Расул Гамзатов

 
 
 
 

Мирза Шафи Вазех

 
 

The Soviet Wines and BrandiesThe collection of wine and brandy labels of the Soviet Union is presented to your attention. It is also possible to find here the retail prices for wines and brandies ...

  • Анализ страниц сайта