ДСТУ 4393:2005
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА ГАЗОВАНІ

 
 

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006
Київ

ВИНА ГАЗИРОВАННЫЕ. Общие технические условия.

WINE AERATED. General specification.

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.
Цей стандарт поширюється на газовані вина, які виготовляють штучним насиченням діоксидом вуглецю екзогенного походження білих, рожевих чи червоних оброблених виноматеріалів з додаванням цукру, концентратів виноградного соку, сусла виноградного консервованого.
Обов'язкові вимоги до продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладені в 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, розділах 5, 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор рафінад.Технічні умови
ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови
ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови
ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20° С. Контрольний метод
ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод
ДСТУ 4112.6-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання сахарози
ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод
ДСТУ 4112.30-2002 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод
ДСТУ 4112.31-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді
ДСТУ 4112.32-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію
ДСТУ 4112.34-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку
ДСТУ 4112.35-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю
ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду вуглецю
ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зони (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методи измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природи. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия (Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови)
ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)
ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках (Радянське шампанське, ігристі і шипучі вина. Метод визначання тиску вуглекислого газу в пляшках)
ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання цукрів)
ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення заліза)
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів, і харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина і виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)
ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти. Правила приймання і методи відбору проб)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)
ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання титрованих кислот)
ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали і коньячні спирти. Метод визначання вільної і загальної кислоти)
ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, постав-ляемыми для экспорта.Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, що поставляють для експорту. Технічні умови)
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)
ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина і коньяки. Методи визначання повноти наливу в пляшки)
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов . Основные параметри и размеры (Пакети таро-штуч-них вантажів. Основні параметри і розміри)
ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типи, основные параметри и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри і розміри)
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия. (Плівка поліетиленова термоусадочна. Технічні умови)
ГОСТ 26586-85 Бутылки стекпянные для пищевых жидкостей, поставляемых для экспорта. Технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин, доставлених для експорту)
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукти пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначення заліза)
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

3 КЛАСИФІКАЦІЯ.
3.1 Вина газовані залежно від масової концентрації цукрів поділяють на:
- сухі;
- напівсухі;
- напівсолодкі;
- солодкі.

3.2 Вина газовані за кольором підрозділяють на білі, рожеві та червоні.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.
4.1 Характеристика.
4.1.1 Вина газовані виробляють згідно з вимогами цього стандарту за технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку, з дотримуванням санітарних норм і правил установлених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
4.1.2 За органолептичними показниками вина газовані повинні відповідати вимогам, які наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Органолептичні показники вина
Назва показника Характеристика
Прозорість Прозоре
Колір:  
- білі Світло-солом'яний з відтінками від зеленуватого до золотистого
- рожеві Від світло-рожевого до рожевого
- червоні Червоний з різними відтінками
Аромат Розвинутий, гармонійний, притаманний для вина відповідної назви
Смак Гармонійний, приємний, освіжаючий, характерний для відповідної назви, без сторонніх присмаків
Пінливі властивості Під час наливання вина у бокал повинна утворюватись характерна для газованих вин піна з виділенням бульбашок діоксиду вуглецю
Примітка. У разі закупорювання корковою пробкою дозволяються одиничні домішки коркової крихти.
4.1.3 За фізико-хімічними показниками вина газовані повинні відповідати вимогам, які наведені у таблиці 2.

Таблиця 2 - Фізико-хімічні показники
Назва показника Характеристика Методи контролювання
Об'ємна частка етилового спирту, % 9,0 - 13,0 ГОСТ 13191
ДСТУ 4112.3
Масова концентрація цукрів, у перерахуванні на інвертний, г/дм³:
- сухі, не більше
- напівсухі
- напівсолодкі
- солодкі


3,0
10,0 - 25,0
30,0 - 50,0
55,0 - 80,0
ГОСТ 13192
ДСТУ 4112.6
Масова концентрація титрованих кислот у перерахуванні на винну кислоту, г/дм³ 4,0 - 8,0 ГОСТ 14252
Масова концентрація летких кислот у перерахуванні на оцтову кислоту, г/дм³, не більше 1,1 ГОСТ 13193
ДСТУ 4112.14
Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, мг/дм³, не більше
в тому числі вільної, мг/дм³, не більше

200
20
ГОСТ 14351
Масова концентрація заліза, мг/дм³, не більше 15 ГОСТ 13195
ДСТУ 4212.30
Тиск діоксиду вуглецю у пляшці за температури 20° С, кПа 100-250 ГОСТ 12258
ДСТУ 4212.37
Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм³, не менше:
- білі, рожеві
- червоні


15,0
18,0
ГОСТ 14251
Примітка. Дозволено відхили від норм, установлені для кожної назви вина:
- за об'ємною часткою етилового спирту±0,5 %;
- за масовою концентрацією титрованих кислот±1,0 г/дм³;
- за масовою концентрацією цукрів±5,0 г/дм³.
4.1.4 У разі, коли для конкретних назв вин установлені межі норм за об'ємною часткою етилового спирту, масовою концентрацією цукрів і титрованих кислот, відхили від цих меж не дозволені.
4.1.5 Під час відвантажування вин газованих на експорт дозволено виготовляти вина з органолептичними і фізико-хімічними показниками, вказаними в укладеному контракті.
4.1.6 Масова концентрація токсичних елементів у винах не повинна перевищувати рівнів, передбачених в МБВ № 5061 [1], що наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 - Вміст важких металів і миш'яку
Назва показника Значення Метод випробовування
Масова концентрація, мг/дм³, не більше:    
свинцю 0,300 згідно з ГОСТ 26932, ДСТУ 4112.35
кадмію 0,030 згідно з ГОСТ 26933, ДСТУ 4112.32
ртуті 0,005 згідно з ГОСТ 26927
міді 5,000 згідно з ГОСТ 26931, ДСТУ 4112.31
цинку 10,0 згідно з ГОСТ 26934, ДСТУ 4112.34
миш'яку 0,200 згідно з ГОСТ 26930

4.2 Вимоги до сировини і матеріалів.
4.2.1 Для виготовляння вин газованих застосовують таку сировину i матеріали:
- виноматеріали оброблені згідно з [2];
- концентрати виноградного соку згідно з чинними нормативними документами;
- сусло виноградне консервоване згідно з чинними нормативними документами;
- діоксид вуглецю газоподібний і рідкий згідно з ГОСТ 8050;
- цукор-рафінад згідно з ДСТУ 2213;
- цукор-пісок згідно з ДСТУ 2316;
- допоміжні матеріали згідно з РД-01 [3].
Дозволено використовувати інші допоміжні матеріали, вітчизняні чи імпортні, дозволені для застосування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України, крім ароматизаторів та барвників.
4.2.2 Сировина за вмістом радіонуклідів повинна відповідати ДР [4].

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.
5.1 Під час виготовляння вин газованих необхідно керуватися вимогами безпеки, установленими [5].
5.2 Пожежна безпека повинна відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.1.004.
5.3 Охорону праці треба забезпечувати проведенням заходів відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.
5.4 Працівники повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно з наказами центрального органа виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України № 45 від 31.03.94 р. і № 555 від 29.09.89 р. та забезпечуватися спецодягом за чинними галузевими нормами.
5.5 Підприємства повинні бути обладнані санітарно-побутовими приміщеннями згідно з СНиП 2.09.04 [6].
5.6 Виробничі приміщення треба обладнувати вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05 [7].
5.7 Зовнішня температура обладнання не повинна перевищувати 45° С.
5.8 Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБ згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037 [8].
5.9 Повітря та температура робочої зони повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
5.10 Освітлення повинне відповідати вимогам СНиП 11-4 [9].
5.11 Мікроклімат виробничих приміщень згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042 [10].

6 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ.
6.1 Відведення побутових і виробничих вод, їхнє очищення, скидання у водосховища і повторне використовування здійснюють згідно з вимогами СанПиН 4630[11].
6.2 Контролюють викид шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [12].
6.3 Охороняють ґрунт від забруднення побутовими і промисловими відходами згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [13].

7 МАРКУВАННЯ.
7.1 На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки з вином газованим зазначають:
- назву держави;
- назву виробника, його юридичну адресу і місце виробництва;
- назву вина газованого згідно з класифікацією, та його марку;
- знак для товарів і послуг;
- місткость посуду;
- об'ємну частку етилового спирту (%);
- масову концентрацію цукрів, % мас.;
- дату виготовлення (на видимій стороні етикетки чи контретикетки, чи кольєретки, чи пояску, чи ковпачку чи на склі пляшки);
- познаку цього стандарту;
- штриховий код.
7.2 Назву підприємства, яке проводило фасування вина, зазначають на лицьовій чи зворотній стороні етикетки або відтиском на ковпачку, яким оформлений вінчик шийки пляшки.
Рекомендовано оформлювати пляшки контретикеткою, яка містить додаткову інформацію про вино, що не суперечить закону України «Про рекламу», та згідно з державним класифікатором продукції - код ДКПП згідно з ДК 016 [14]
7.3 Маркують закриті ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 14192, наносячи маніпуляційні знаки: «Обережно-крихке», «Верх не кантувати», «Берегти від вологи», «Берегти від прямих сонячних променів».
На ящики наносять такі додаткові познаки:
- назву вина;
- кількість пляшок;
- місткість пляшок;
- дату пакування і адресу підприємства виробника;
- масу брутто.
Усі написи для оформлення вин роблять державною мовою.
Під час реалізації вин газованих на внутрішньому ринку у відкритих ящиках маркування допускається не проводити.
У разі експортних відвантажувань за контрактами дозволено оформлювати продукцію за умовами, що викладені у контракті.

8 ПАКУВАННЯ.
8.1 Вина газовані фасують за рівнем у скляні пляшки нові та оборотні згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2 типів ІІ і VII згідно з ГОСТ 26586. Газовані вина розливають у скляні пляшки місткістю, згідно з Законом України «Про Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Висота рівня напою за температури (20±0,5)° С рахуючи від верхнього краю вінчика пляшки повинна дорівнювати (8±1) см. Допустимий середній відхил об'єму вина газованого від номінальної місткості 10 пляшок за температури (20±0,5)° С не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 4.

Таблиця 4 - Значення допустимого середнього відхилу об'єму вин газованих від номінальної місткості для 10 пляшок
Номінальна місткість пляшки, дм³ Значення допустимого середнього відхилу об'єму вина газованого від ії номінальної місткості для 10 пляшок, %
0,05 - 0,20 ±4,5
0,2 - 0,3 ±4,0
0,3 - 0,5 ±3,0
0,5 - 1,0 ±3,5
Примітка. Для пляшок місткістю більше ніж значення середнього відхилу об'єму вин газованих в пляшці не повинно перевищувати 1,5 % від її номінальної місткості.

8.2 Під час відвантажування на експорт назва вин газованих, тип пляшки і місткість зазначаються умовами контракту.
8.3 Пляшки типу ІІ, згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1, пляшки типу VII, згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.2, та інші такого типу закупорюють поліетиленовою (згідно з чинними нормативними документами) чи корковою пробкою згідно з ГОСТ 5541 із закріпленням їх мюзле згідно з [15]. Між корковою пробкою і мюзле прокладається металевий ковпачок.
8.4 Шийки пляшок з пробкою і мюзле оформляють металевою фольгою згідно з ГОСТ 745 або спеціальними ковпачками згідно з чинною нормативною документацією. Нижній край фольги (ковпачка) закривають кольєреткою згідно з [16].
8.5 Пляшки інших типів закупорюють кроненпробками, ковпачками та іншими засобами вітчизняного та іноземного виробництва згідно з чинними нормативними документами або з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України на використання засобів закупорювання іноземного виробництва.
Закупорювання пляшок з вином повинно унеможливлювати витікання вина і погіршення його якості.
8.6 На циліндричну частину пляшки наклеюють етикетку згідно з [16]. Допускається оформлення комбінованою етикеткою з кольєреткою.
8.7 Пляшки з винами газованими упаковують в ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516 та ГОСТ 22702, пластмасові - згідно з ДСТУ 3778, поліетиленову термоусадочну плівку згідно з ГОСТ 25951, тару-обладнання згідно з ГОСТ 24831, пакети транспортні згідно з ГОСТ 23285 і ГОСТ 24597, імпортні ящики і паки, а також у художньо оформлені сувенірні коробки.
8.8 Пляшки можна обгортати у папір і укладати у вертикальному або горизонтальному положенні.
8.9 Пакувати пляшки з вином, призначених для експортування, можна згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.
9.1 Транспортують вина газовані транспортом усіх видів у критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту за дотримання температурних умов відповідно до 9.2.
Під час перевезення у межах міста дозволено транспортувати у відкритому транспорті, призначеному для перевезення харчових вантажів із захистом продукції від атмосферних опадів.
9.2 Пляшки з винами газованими треба зберігати у вентильованих приміщеннях, які не мають сторонніх запахів, за температури від 0° С до 16° С.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ.
10.1 Правила відбирання проб - згідно з ГОСТ 14137, готування проб для визначання токсичних елементів - згідно з ГОСТ 26929.
10.2 Повноту наливу у пляшках визначають згідно з ГОСТ 23943.
10.3 Щоб перевірити якість вин газованих треба використовувати методи випробовування згідно з ГОСТ 12258, ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13193, ГОСТ 13195, ГОСТ 14136, ГОСТ 14251, ГОСТ 14252, ГОСТ 14351, ДСТУ 4112.3, ДСТУ 4112.6, ДСТУ 4112.14, ДСТУ 4112.1.
Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934, ДСТУ 4112.30, ДСТУ 4112.31, ДСТУ 4112.32, ДСТУ 4112.34, ДСТУ 4112.35.
10.4 Контролюють повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005, мікроклімат - згідно з ДСН 3.3.6.042 [10].
Контролюють рівень шуму - згідно з ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.050. Засоби вимірювання шуму - ВШВ-00314-2 [17].
10.5 Мікробіологічний контроль - згідно з [18].

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ.
11.1 Правила приймання вин газованих - згідно з ГОСТ 14137.
Вина газовані приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість вина, виготовленого одним підприємством однієї назви, оформлену одним документом про якість.
11.2 Періодичність перевіряння вмісту токсичних елементів установлюють згідно з методичними вказівками [19].

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
12.1 Виробник гарантує відповідність якості вин газованих вимогам цього стандарту в разі дотримання умов зберігання і транспортування.
12.2 Термін зберігання вин газованих - 60 днів від дня їх виготовлення.
Вина, в яких після закінчення строку зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації протягом двох років.

ДОДАТОК А (довідковий)
КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ.

Таблиця А.1 - коди ДКПП (ДК 016)
Назва Код ДКПП
Вина газовані 15.93.12.150
ДОДАТОК Б (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ.

[1] Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР 01.08.89 р. № 5.061-89
[2] ГСТУ 202.001-96 Виноматеріали оброблені. Загальні технічні умови
[3] РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, раз-решенных Министерством здравоохранения для использования в винодельческой промышленности Украины
[4] ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137 Cs i 90 Sr у продуктах харчування та питній воді
[5] Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности 1980 г.
[6] СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания
[7] СНиП 2.0405-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
[8] ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
[9] СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение
[10] ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
[11] СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
[12] ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені наказом центрального органа виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України від 09.07.97 р. № 201
[13] СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами
[14] ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг
[15] ГСТУ 46.078-2004 Засоби закупорювання для пляшок з ігристими та газованими винами
[16] ТУ У 202.13.021-98 Етикетки, кольєретки та контретикетки для пляшок з виноробною продукцією
[17] ВШВ-00314-2 Средства измерения шума, ультразвука и инфразвука
[18] ИК 10.04.05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства
[19] Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки» МР 4.4.4-108-2004, затверджені Міністерством охорони здоров'я України № 329 від 02.07.04.

 
 
 
 
 
 
 
 

Омар Хайям

 
 
 
 

Расул Гамзатов

 
 
 
 

Мирза Шафи Вазех

 
 

The Soviet Wines and BrandiesThe collection of wine and brandy labels of the Soviet Union is presented to your attention. It is also possible to find here the retail prices for wines and brandies ...

  • Анализ страниц сайта